Ouders
Leerlingenzorg

Anti-pestprotocol Op de Wingerd werken we met een anti-pestprotocol. Dit is in samenspraak met de MR vastgesteld en goedgekeurd. Onze...
Meer informatie

Documenten

Aanvraagformulier Vakantie en Verlof 

Hoofdluis

Hoofdluis Na iedere vakantie worden alle leerlingen op school gecontroleerd op hoofdluis.Bij constatering van hoofdluis wordt de leerkracht geïnformeerd en...
Meer informatie

Centrum Jeugd en Gezin

Centrum Jeugd en Gezin Voor al je vragen over opvoeden en opgroeien kun je CJG vragen om advies, ondersteuning of...
Meer informatie

Tevredenheid

Hier kunt u de tevredenheidspeiling bekijken van SBO De Wingerd.

MR & GMR

Wat is de Medezeggenschapsraad? Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is erg belangrijk voor onze...
Meer informatie

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzetten voor een reeks activiteiten op school die in samenwerking...
Meer informatie

Leerlingenvervoer

Taxivervoer Een deel van onze leerlingen komt met de taxi naar school. Dit vervoer wordt door de gemeente aanbesteed waardoor...
Meer informatie

Onze partners

SBO de Wingerd is een openbare school voor Speciaal Basis Onderwijs gelegen in de groene wijk ‘Padbroek’ en biedt een...
Meer informatie

Plaatsing op de Wingerd

Toelaatbaarheidsverklaring Er zijn altijd leerlingen waarvoor een vorm van Speciaal (Basis) Onderwijs tijdelijk beter aansluit bij hun onderwijsbehoeften. De ouders,...
Meer informatie