Leerlingenvervoer

Taxivervoer

Een deel van onze leerlingen komt met de taxi naar school. Dit vervoer wordt door de gemeente aanbesteed waardoor het vervoersbedrijf periodiek kan wisselen. Het is voor de veiligheid in ieders belang dat de kinderen zich gedurende het vervoer houden aan de aanwijzingen van de chauffeur. Mochten er problemen ontstaan over het vervoer, dan kunt u contact opnemen met het vervoersbedrijf of met de gemeente. Mocht u er dan nog niet uit komen dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij regelmatige misdragingen van leerlingen in de bus ten opzichte van andere leerlingen of de chauffeur, neemt de school contact op met de ouders. Bij herhaald wangedrag in de bus kan uw kind voor een bepaalde tijd van vervoer uitgesloten worden. Zonder schriftelijke mededeling van de ouders aan de school mogen de leerlingen niet rechtstreeks vanuit school bij hun vriendjes gaan spelen. Wanneer uw kind een keer niet met de bus vervoerd hoeft te worden wordt van u verwacht dat u het taxibedrijf op de hoogte brengt.
 

Rondom school

De parkeerplaats bij de school is niet bedoeld voor ouders die hun kind komen brengen of halen. Voor de veiligheid van de leerlingen zijn voor en na school op de parkeerplaats alléén taxi’s toegestaan. Wij vragen u om bij het brengen en halen van de leerlingen NIET te parkeren voor de garageboxen van de aanwonenden. Ouders die leerlingen lopend of met de fiets ophalen worden vriendelijk verzocht niet voor de doorgang te gaan staan. Fietsen op de speelplaats is in het kader van de veiligheid van de kinderen, personeel en ouders niet toegestaan.