Onze Missie en Visie

Onze missie
De Wingerd helpt kinderen zich als persoon te ontwikkelen. Dit doen we door af te stemmen op hun specifieke mogelijkheden, talenten en kwaliteiten.
Met een enthousiast en deskundig team bieden wij een veilige en stevige leeromgeving. We bereiden onze kinderen voor op hun toekomst. Dit doen wij als team graag 'samen', met het kind, met zijn ouders/verzorgers en andere samenwerkingspartners.
 
Onze visie
Nieuwsgierigheid, verantwoordelijk, wederzijds respect, vertrouwen in zichzelf, elkaar en de omgeving, zien wij als de voorwaarden om tot leren en ontwikkeling te komen. Het team van De Wingerd biedt de kinderen nabijheid, structuur en voorspelbaarheid. Wij creëren een betekenisvolle leeromgeving en werken met methodes en projecten. Het samen leven, samen werken en het zelfstandig leren vormen de basis. Kinderen werken, vanuit eigenaarschap, aan haalbare en uitdagende doelen. Onze missie is een succes als kinderen betrokken zijn en met plezier deelnemen aan ons onderwijs.
 
Onze kernwaarden
SBO de Wingerd biedt de leerlingen onderwijs op maat doordat we aansluiten bij de ‘Zone van de naaste ontwikkeling’ waarbij succeservaring een belangrijke waarde is. Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te volgen en de ondersteuningsbehoeften van een leerling goed in kaart te brengen, vindt er psychodidactisch onderzoek plaats. Vanuit dit onderzoek wordt de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling door middel van een OPP (Ontwikkelperspectief) gevolgd. Ook wordt de concrete afstemming op de ondersteuningsbehoeften van de leerling in een handelingsdeel vastgelegd. Dit alles vanzelfsprekend in overleg met de ouders/verzorgers van het kind.
 
Hierbij zijn de volgende  kernwaarden leidend.

Uniek
Iedereen is bijzonder op zijn eigen manier: je bent zoals je bent. De eigenheid van het kind, de ouders/verzorgers en de medewerkers worden gewaardeerd en erkend. Zelfkennis en autonomie ondersteunen het kind bij het proces van jezelf steeds beter leren kennen en het innemen van de eigen plek.

Communicatie
Met behulp van woorden en lichaamstaal leggen we eerlijk en transparant contact met elkaar. Wanneer we dit doen draagt dit bij aan vertrouwen, respect, duidelijkheid en rechtvaardigheid. Zo komen we samen met al onze verschillen.

Deskundigheid
Wij zetten onze kwaliteiten en deskundigheid in om het beste in elkaar naar boven te halen. Op flexibele, experimenterende en creatieve wijze willen we met het kind samen zijn kwaliteiten ontdekken.

Samen
Wij bereiden de kinderen, samen met de ouders/verzorgers, voor op de snel veranderende maatschappij. We zoeken een evenwicht  tussen vrijheid in relatie tot de verantwoordelijkheid die kinderen aan kunnen.
 
De vertaling van dit alles naar de praktijk staat beschreven in onze kwaliteitskaarten per vak- en vormingsgebied. Als u de kwaliteitskaarten in wilt zien, dan kunt u deze opvragen bij de leerkracht van uw kind of bij de Intern Begeleider.