Plaatsing op de Wingerd

Toelaatbaarheidsverklaring

Er zijn altijd leerlingen waarvoor een vorm van Speciaal (Basis) Onderwijs tijdelijk beter aansluit bij hun onderwijsbehoeften. De ouders, waar mogelijk ook de leerling en de school vinden dat een andere school een passender aanbod biedt. School en ouders kunnen advies vragen aan allerlei organisaties om hen heen. De zeggenschap over wat de beste onderwijsplek is, wordt echter door school, ouders en de nieuwe school zelf geregeld. Deze driehoek kent de leerling het beste of gaat straks daadwerkelijk met de leerling werken. Zij bezitten en organiseren zelf de benodigde expertise en beslissen gezamenlijk over een passende onderwijsplek. De plaatsingen op het SBO zijn tijdelijk van aard en bij de start wordt ook het moment van terugplaatsing vastgelegd. Het samenwerkingsverband Stromenland beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk, maar kijkt wel of alle betrokkenen achter de aanvraag staan.

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband Stromenland verwijzen we u graag naar https://www.stromenland.nl/land-van-cuijk/.

 
Procedure bij een plaatsing op het SBO

In de procedure van een plaatsing kijkt de toekomstige school mee en maken de oude, nieuwe school samen met ouders de overstap. De scholen vullen samen met de ouders de toelaatbaarheidsverklaring in volgens de volgende procedure.

 

Kennismaking

Voordat een leerling definitief op SBO De Wingerd wordt geplaatst, vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats. Dit is tussen de ouders van de leerling en de directeur. Tijdens de kennismaking wordt uitleg gegeven over de school en wordt ook een rondleiding gegeven.