Leerlingenzorg

Anti-pestprotocol
Op de Wingerd werken we met een anti-pestprotocol. Dit is in samenspraak met de MR vastgesteld en goedgekeurd. Onze anti-pestcoördinator is Monique van der Ende. Op aanvraag bij het MT kan dit protocol op school worden ingezien.
 
Schoolcontactpersonen
Onze schoolcontactpersoon is Monique van der Ende. Hier kunnen zowel ouders als leerlingen als collega’s terecht als zij klachten of vragen hebben. De schoolcontactpersoon luistert naar uw verhaal of vraag en zorgt dat u voor het vervolg op de juiste plek terecht komt. We volgen hierbij de klachtenregeling zoals vastgesteld door Stichting Invitare. Stichting Invitare heeft een bovenschoolse vertrouwenspersoon.
 
Meldcode
Op de Wingerd volgen we de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen. Naast dat het een wetellijke verplichting is, vinden we het belangrijk om als school alert te zijn op signalen. Onze school heeft een protocol van de meldcode, deze is op afspraak in te zien op De Wingerd en deze afspraak kan gemaakt worden met Monique van der Ende via m.vdende@stichting-invitare.nl .