Om aangenomen te worden op de Wingerd is een toelatingsverklaring een vereiste, deze wordt afgegeven door het ondersteuningsplatform Stromenland. Er vindt ook altijd eerst een kennismaking plaats tussen ouders/verzorgers en de aanwezige schoolleider om vervolgens een kennismaking tussen leerling en leerkracht te realiseren, zowel binnen als buiten het klaslokaal.