Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzetten voor een reeks activiteiten op school die in samenwerking met het team worden georganiseerd (zoals bijvoorbeeld kerstviering, carnaval, slotfeest). Ook doet de ouderraad mee aan projecten op school en organiseert zij de algemene ouderavond.
De ouderraad verwoordt naar het team en de medezeggenschapsraad wat ouders voor hun kinderen belangrijk vinden. Het is daarom van groot belang dat de raad de mening van zoveel mogelijk ouders hoort.