https://sbodewingerd.nl/wp-content/themes/gymappstest Onze partners | Welkom op de website van SBO De Wingerd

Onze partners

SBO de Wingerd is een openbare school voor Speciaal Basis Onderwijs gelegen in de groene wijk ‘Padbroek’ en biedt een veilige speelplek voor de kinderen met meer dan voldoende ruimte.
De school heeft een regionale functie en biedt onderwijs aan kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, zo thuisnabij mogelijk.

In dit kader hebben we de samenwerking gezocht en gevonden met de Maartensschool en hebben we als doel een verbrede toelating te realiseren.  We sturen hier op, ook omdat dit tevens een doel is in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Stromenland. In de samenwerking met Unik zorgen we voor meer kansen in het volgen van meer thuisnabij passend onderwijs door te sturen op een meer drempelloze doorstroming van een aantal van de 2- tot 4-jarigen binnen hun doelgroep.
Het huisvesten van, en het samenwerken met het Centrum voor Jeugd en Gezin (gedetacheerde schoolmaatschappelijk werker), de logopediepraktijk, de fysiotherapiepraktijk en Kentalis helpen ons bij deze samenwerkingen.